فرم تماس

آدرس ما:

آدرس دفتر مرکزی: ایران، تهران، خیابان دکتر شریعتی، خیابان زمرد، شماره 22


پالایشگاه نفت سحر

ایمیل: info@pnsq.ir

تلفکس: 22883292-21-98+

کد پستی: 1967743868