دستاوردهای شرکت

دستاوردهای حاصله در پالایشگاه نفت سحر، ثمره تلاشها و سالها تجربه و سابقه سهامداران شرکت در عرصه صنعت نفت و اقتصاد کشور و به شرح ذیل می باشد:

 • موافقتنامه احداث طرح پالایشگاه از وزارت نفت
 • قرارداد خرید خوراک نفت خام با امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران
 • امکان برخورداری از تخفیف روی قیمت خوراک نفت خام نسبت به قیمت FOB خلیج فارس
 • تکمیل مطالعات ارزیابی تاثیرات زیست محیطی پروژه موسوم به EIA
 • خریداری 60 هکتار زمین مورد نیاز فاز اول و فاز توسعه در زون نفتی شهرک صنعتی کاوه واقع در منطقه آزاد قشم
 • مطالعات مفهومی و سناریو سنجی در خصوص چندین سناریوی مختلف که به وسیله پژوهشگاه صنعت نفت و مهندسین مشاور ناموارن پژوهش و توسعه تدوین گردیده و در نهایت مطالعات امکان سنجی روی سناریوی بهینه تکمیل گردیده است.
 • مجوز فعالیت اقتصادی از سازمان منطقه آزاد قشم
 • گواهی صلاحیت و توانمندی مالی از وزارت نفت
 • مجوز فعالیت اقتصادی از سازمان منطقه آزاد قشم
 • گارانتی معافیت 20 ساله مالیاتی
 • ضمن آنکه تاکنون بخشی از فعالیت های پروژه از قبیل: مطالعات ژئوتکنیک، سیلاب، توپوگرافی، عملیات خاکی مقدماتی و احداث ساختمانهای اداری و انبار انجام گردیده است.