مشخصه های پروژه

این پروژه در 60 هکتار از زمین های منطقه ای استراتژیک در جزیره قشم واقع شده است. سایت در ساحل شمالی جزیره قشم، نزدیک به خلیج فارس و جنوب اسکله شهید رجایی بندرعباس قرار دارد که همکاری برای استفاده از شرایط دریایی و خدمات اضطراری امکان پذیر می باشد.

  • پالایشگاه جهت دریافت روزانه 40000 بشکه نفت خام سنگین صادراتی (با API حدودا 30) بعنوان خوراک طراحی شده است.
  • پالایشگاه به گونه ای طراحی شده است که قادر خواهد بود در بازه 50 الی 110 درصد ظرفیت خود فعالیت نماید.
  • پالایشگاه بر اساس 330 روز کاری طراحی شده است.
  • پالایشگاه شامل یک برج تقطیر اتمسفریک، برج تقطیر خلاء، تثبیت نفتا، تصفیه LPG و بخش تولید بنزین مشتمل بر واحدهای تصفیه هیدروژنی نفتا، واحد آیزومریزیشن و در نهایت واحد رفورمینگ کاتالیستی خواهد بود که در نمودار ذیل می توانید میزان تولید محصولات مربوط به این الگوی پالایشی را مشاهده نمایید. شایان ذکر است که این الگوی پالایشی توسط پژوهشگاه صنعت نفت و شرکت مهندسین مشاور ناموران پژوهش و توسعه طراحی گردیده است.